> دانشگاه‌های خارجی - کشور لیتوانی
آفتاب
دانشگاهای لیتوانی
http://www.allaboutcollege.com/colleges/europe/lithuania.htm