> دانشگاه‌های خارجی - کشور مجارستان
آفتاب
دانشگاهای کشور مجارستان
http://www.allaboutcollege.com/colleges/europe/hungary.htm