> دانشگاه‌های خارجی - کشور فنلاند
آفتاب
کالجها و دانشگاهای کشور فنلاند
http://www.allaboutcollege.com/colleges/europe/finland.htm