> دانشگاه‌های خارجی - کشور چک
آفتاب
اسامی دانشگاهای جمهوری چک
http://www.allaboutcollege.com/colleges/europe/czech_republic.htm