آفتاب
پرداخت عوارض خودرو
http://paykhodro.tehran.ir/
شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران
http://www.niopdc.org