آفتاب
کتابخانه‌ی ملی ورزش
http://www.nsl.org
سازمان اسناد و کتابخانه ملی
http://opac.nlai.ir/opac-prod/index.jsp
کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت
http://library.iust.ac.ir
کتابخانه دیجیتالی دید
http://www.did.ir
کتابخانه اینترنتی در ایران
http://www.iranibook.com
کتابخانه دیجیتال ارم
http://www.dlib.ir
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
http://www.nlai.ir
کتابخانه تاریخ اسلام و ایران
http://www.historylib.com
مدیریت کتابخانه های عمومی استان تهران
http://www.mftshop.com
کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی
http://www.marashilibrary.com
مدیریت کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی
http://www.khz.iplf.ir
کتابخانه تخصصی امیرالمومنین علی ‌(ع)
http://www.imamalislib.com
مرکز مدارک و کتابخانه صنعت آب و برق
http://lib.moe.org.ir/
جتسجوگر کتابهای رایگان فارسی
www.parstech.org
کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی
http://www.srlst.com/rlst-frs.htm
مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی شرکت ملی نفت
http://www.nioclibrary.ir/fa.htm
سازمان کتابخانه‌ها موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
http://www.aqlibrary.com/Main/main.aspx
کتابخانه یعسوب الدین علیه السلام
http://www.yasoob.com
کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
http://www.h-ershad-pl.com
گیم
http://www.ghaem.info/
کتابخانه مجازی موبایل
www.ebookmob.com
کتابخانه مجازی موبایل
www.ebook4mobile.com
کتابخانه الکترونیکی آریا
http://www.aryabooks.com/
ایران مکتوب
http://www.iranmaktoob.com/