> دانشگاه‌های خارجی - کشور اندونزی
آفتاب
دانشگاه اندونزی
http://www.ui.ac.id/