> ایران - استان کردستان
آفتاب
شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان
http://www.kdrw.ir
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان
http://www.abfar-kurdistan.ir
شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی
http://www.waiec.org/htm
اداره کل راه و ترابری استان کردستان
http://www.kurdistanroad.ir
فرمانداری بیجار
http://www.bijar.gov.ir
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان
http://www.kurdmaskan.ir
سازمان حمل و نقل و پایانه های استان کردستان
http://www.kordestan.rmto.ir
سازمان صنایع و معادن استان کردستان
http://kurdistan.mim.gov.ir
اداره کل امور مالیاتی استان کردستان
http://www.maliatikordestan.ir
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
http://kordestan.agri-eng.com
سازمان بازرگانی استان کردستان
http://www.kuco.ir
سازمان انتقال خون استان کردستان
http://www.kbto.ir
فرمانداری کامیاران
http://www.kamyaran.gov.ir
استانداری کردستان
http://www.ostan-kd.ir
ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان کردستان
http://kuinvestment.com
دانشگاه پیام نور مرکز بیجار
http://pnubijar.ac.ir
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان
http://www.kurdtvto.ir
سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان
http://www.tebyan-kurdistan.ir
اداره کل بیمه خدمات درمانی کردستان
http://www.msio.org.ir
اداره کل منابع طبیعی استان کردستان
http://cyber.cyberdesign.name
فرمانداری دیواندره
http://www.divandareh.gov.ir
اداره کل بازرسی استان همدان
http://www.hamedan-bazrasi.ir
فرمانداری سقز
http://www.saghez.gov.ir
فرمانداری قروه
http://www.ghorveh.gov.ir
اداره کل دامپزشکی استان کردستان
http://www.kurdvet.ir
فرمانداری سروآباد
http://www.sarvabad.gov.ir
مدیریت کتابخانه های عمومی استان کردستان
http://www.kordestan.iplf.ir
شرکت برق منطقه ای غرب
http://www.ghrec.co.ir
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان
http://www.kurdistanmiras.ir
شرکت توزیع برق استان کردستان
http://www.kurdelectric.ir/
فرمانداری سنندج
http://www.sanandaj.gov.ir
سازمان آموزش و پرورش استان کردستان
http://www.kurd.medu.ir/
پست استان کردستان
http://www.sanandaj.post.ir/
شهرداری سنندج
http://www.cityofsanandaj.ir/
سایت اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کردستان
http://www.isiri-sanandaj.ir/
اداره کل هواشناسی استان کردستان
http://www.kordestanmet.ir/
شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان
http://www.kurdiec.ir
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان
http://kordestan.kanoonparvaresh.com/
پورتال شهر بیجار گروس
www.ebijar.ir