آفتاب
سفارت جمهوری اسلامی ایران در هنگ کنگ
http://www.iranconsulate.org.hk
سفارت ایران در امارات متحده عربی
http://www.iranembassy.org.ae
سفارت ایران در پاریس
http://amb-iran.fr/index.php
سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس
http://www.iran-embassy.org.uk
سفارت ایران در اسلو ـ نروژ
http://www.iran-embassy-oslo.no
سفارت ایران در ارمنستان
http://www.iranembassy.am
سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند
http://www.iranianembassy.nl
سفارت جمهوری اسلامی ایران در برزیل
http://www.webiran.org.br
سفارت جمهوری اسلامی ایران در آدیس آبابا
http://www.iranembassy-addis.net
سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتاوا - کانادا
http://www.salamiran.org
سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه - مسکو
http://www.iranembassy.ru
سفارت ایران در سوئد ـ استکهلم
http://www.iran.se
دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در آمریکا
http://www.daftar.org
سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو
http://www.iran-embassy.org.in
سفارت جمهوری اسلامی ایران در استرالیا
http://www.iranembassy.org.au/webpages/farsi/1f.html
سفارت جمهوری اسلامی ایران در نیوزلند
http://www.iranembassy.org.nz
سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش
http://www.iran.embassy.at/farsi/index.asp
سفارت ایران در اندونزی
http://www.iranembassy.or.id
سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی
http://iranembassy.com.my
سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند
http://www.iran.fi
سفارت ایران در مجارستان
http://www.iranembassy.hu
سفارت فرانسه در ایران
http://www.ambafrance-ir.org