آفتاب
سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری خرم آباد
http://www.sitoaflak.org
سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان
http://www.mhudl.ir
اداره کل پزشکی قانونی استان لرستان
http://www.lorestan-behzisti.ir
سازمان حمل و نقل و پایانه های استان لرستان
http://www.lorestan.rmto.ir
سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان
http://www.lorestan-agri.ir
شرکت مخابرات لرستان
http://www.ict-lorestan.ir
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان
http://www.abfar-lorestan.ir
شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان
http://www.lsrw.ir
شرکت فنی مهندسی همگام با فناوری های نوین
http://syncoir.net
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان لرستان
http://www.lorestanchto.ir
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان لرستان
http://lo.mefa.ir
مدیریت کتابخانه های عمومی استان لرستان
http://www.lorestan.iplf.ir
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود
http://www.iau-doroud.ac.ir
دانشگاه پیام نور واحد دورود
http://www.doroudpnu.ir
اداره کل بازرسی استان مرکزی و لرستان
http://www.markazi-bazrasi.ir
شرکت آب و فاضلاب استان لرستان
http://www.abfa-lorestan.ir
سایت هواشناسی استان لرستان
http://www.lorestanmet.ir
سازمان تبلیغات اسلامی استان لرستان
http://www.tebyan-lorestan.ir
لپکو
http://www.lepcoo.com
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد
http://khdccim.com
دلفان گستر
http://www.delfangostar.com
شهرداری دورود
http://www.shahrdari-doroud.ir
سازمان صنایع و معادن استان لرستان
http://lorestan.mim.gov.ir
استانداری استان لرستان
http://www.ostan-lr.ir
گالری عکس میراث فرهنگی و گردشگری لرستان
http://www.lorestanmiras.org
سازمان همیاری شهرداری های استان لرستان
http://hamyarielorestan.org
پایگاه اطلاع رسانی شرکت شهرکهای صنعتی لرستان
http://www.lorestaniec.ir
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان
http://www.isiri-khorramabad.ir/
اداره کل راه و ترابری استان لرستان
http://www.lorestanroad.ir/
زلزله در بروجرد
http://www.boroujerd.com/
پست استان لرستان
http://www.khoramabad.post.ir