از طریق این سایت می‌توانید از زمان برگزاری نمایشگاه‌ها و جشن‌های مختلف در این کشور مطلع شوید. در این سایت عکس‌هایی از ساختمان‌های تاریخی این کشور به‌چشم می‌خورد. شما با ورود به این سایت می‌توانید با باغ‌ها ،موزه‌ها ، کاخ‌ها ، پارک‌ها و آثار باستانی این کشور آشنا شوید. در هر ماه شهرهای برگزیده و هتل‌های برتر این کشور و هم‌چنین جاذبه‌های دیدنی آن در این سایت معرفی خواهند شد.