> سازمان منطقه آزاد ارس
آفتاب
نشانى اينترنتى www.arasfz.ir
عنوان انگليسى Aras free zone
عنوان فارسى سازمان منطقه آزاد ارس
توضيحات سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس - با مرکزیت جلفا در استان آذربایجان شرقی درمرز ایران با نخجوان و آذربایجان و ارمنستان.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader