بعد از ارسال سایت نتایج داوری سایتتان را در 7 زمینه کارشناسی شده توسط اساتید فن مشاهده خواهید کرد<br /> <br /> معیارهای داوری:<br /> <br /> طراحی (Design) <br /> <br /> نوآوری(Innovation) <br /> <br /> محتوی (Content) <br /> <br /> تکنولوژی(Technology) <br /> <br /> تعامل با کاربر(Interactivity) <br /> <br /> قانون کپی رایت(CopyRight) <br /> <br /> راحتی استفاده(Easy to Use) <br /> <br /> که این آمار ها نشان دهنده میزان رقابت پذیری شما بین سایر رقبا خواهند بود<br /> <br /> اگر سایت شما به عنوان سایت برگزیده انتخاب گردد مزایای زیر را برای شما به ارمغان می آورد<br /> <br /> لوح منقوش و گواهینامه: برندگان لوحی زیبا که تصویر سایتشان روی آن حکاکی شده است در یافت خواهند نمود. <br /> <br /> علاوه براین گواهینامه ای مخصوص جهت ثبت انتخاب برندگان برگزیده به آنها اهدا خواهد شد. باقی جوائز در روز جشنواره تعیین و اهدا می گردند<br /> <br /> صفحات برندگان: برای برجسته تر شدن برگزیدگان صفحه ای اختصاصی جهت برندگان در سایت در نظر گرفته می گردد. که این صفحه به عنوان یک گواهینامه الکترونیکی جهت برندگان و معرفی آنها باقی خواهد ماند. <br /> <br /> چاپ سخنان یا مقالات برندگان در کتاب جشنواره هر سال به صورت رایگان. <br /> <br /> شانس بازاریابی: صدها راه جهت بازاریابی از موقعیت کسب مقام در جشنواره طراحی سایت وجود دارد که می توان از آنها در مجلات، نشریات، کاتالوگ ها، سخنرانی ها، سایت خود برندگان و.... بهره برد <br /> <br /> برهان این مطلب که کار شما فراتر از استاندارد های این صنعت است: پذیرفته شدن در این رقابت بهترین دلیل بر نشان دادن شما به عنوان یک تیم یا فرد حرفه ای به مدیران و کارفرمایان می باشد. <br /> <br /> درخشش رزومه: این جوائز به عنوان بهترین سابقه کاری در رزومه شرکت جهت کسب موقعیت های شغلی برتر آینده خواهد بود. <br /> <br /> موارد فوق روشنگر برتری شما میان رقبای شما خواهد بود