این گروه، دارای مجوز رسمی از فدراسیون کوهنوردی ایران میباشد. چکاد در حال حاضر 43 نفر عضو رسمی و 17 نفر عضو پویا (بر اساس آیین نامه طرح پویا) دارد و تعداد بیشتری از کوهنوردان با توجه به آیین نامه داخلی به صورت میهمان با گروه کار می کنند.