> فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.ifsaf.com
عنوان انگليسى ifsaf
عنوان فارسى فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک
توضيحات مهندس علی آبادی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی : سال 87 ،سال "توسعه اخلاق و فرهنگ در ورزش" و " همبستگی حضور در المپیک " است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader