> اطلاعاتی درموردخورشید
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.sunspotcycle.com
عنوان فارسى اطلاعاتی درموردخورشید
توضيحات این مرکز مطالعات گسترده‌ای را بر روی ستاره‌ی درخشان منظومه‌ی شمسی ، خورشید انجام داده است. از طریق این سایت با اصطلاحات و مفاهیمی مثل: بادهای خورشیدی ، فوتوسفر ، کروموسفر و هلیوسفر خورشیدی آشنا خواهید شد. متخصصین و دانشمندان این سایت تحقیقاتی را بر روی سیکل خورشیدی و لکه‌های موجود بر روی سطح خورشید انجام داده‌اند. این مرکز برنامه‌های آموزشی مربوط به میدان مغناطیسی خورشید را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. شما می‌توانید با مراجعه به این سایت اطلاعاتی درباره‌ی پروژه های در حال انجام و پروژه‌های آتی این مرکز به دست آورید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader