این مرکز آموزشی به عنوان اولین مرکز تخصصی آموزش شطرنج با استفاده از تجارب چندین ساله مشاوران و اساتید محترم در حین فعالیت می باشد. با توجه به اینکه امروزه از شطرنج بعنوان یک ابزار کمک آموزشی در خیلی از کشورهای دنیا در کنار سایر دروس تدریس می شودو اثرات مفید آن به لحاظ بالا بردن توانایی های ذهنی و شخصیتی افراد مورد اثبات قرار گرفته است ،این مرکز در دو بخش قهرمانی و عمومی فعالیت دارد.وجود شاگردان متعدد در رده های سنی مختلف در تیم های ملی ،استانی در دو گروه مختلف پسران و دختران از افتخارات این مجموعه می باشد.