> هیات شطرنج استان آذربایجان غربی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.azarchess.ir
عنوان انگليسى azarchess
عنوان فارسى هیات شطرنج استان آذربایجان غربی
توضيحات سایت رسمی هیات شطرنج آذربایجان غربی
آذربایجان غربی دارای قابلیت های خوبی برای برگزاری مسابقات بین المللی است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader