آفتاب
نشانى اينترنتى http://chess.ir/persian
عنوان انگليسى chess
عنوان فارسى خانه شطرنج یزد
توضيحات به سایت هیئت شطرنج استان یزد خوش آمدید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader