> منظومه‌ی شمسی مجازی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.solarsystem.org.uk
عنوان فارسى منظومه‌ی شمسی مجازی
توضيحات از طریق این سایت به یک منظومه‌ی شمسی مجازی دسترسی پیدا می‌کنید. شما می‌توانید این منظومه را با مقیاس lpixel=۲۰۰۰ km مشاهده کرده و با مفهوم واقعی فضا آشنایی پیدا کنید. این سایت اطلاعات کاملی درباره‌ی سیارات تشکیل‌دهنده‌ی منظومه‌ی شمسی مثل: زهره ، عطارد ، مریخ ، مشتری ، زحل ، اورانوس ، نپتون و پولوتون به شما ارائه می‌کند. هم‌چنین شما می‌توانید تصاویر مختلفی از ماه را در این سایت مشاهده کرده و اطلاعاتی درباره‌ی خصوصیات جغرافیایی این سیاره به دست آورید. شما می‌توانید در برنامه‌های نظرسنجی این سایت شرکت کنید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader