> موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمانشاه
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.isiri-kermanshah.ir
عنوان انگليسى isiri-kermanshah
عنوان فارسى موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمانشاه
توضيحات کرمانشاه با پیشینه تاریخی بیش از ده ها هزار سال و آثار تاریخی به جای مانده از زمان پارینه سنگی، نوسنگی، ماد، هخامنشی، ساسانی، … تا قاجار در منطقه ای به وسعت 500/24 کیلومتر مربع در عرض و طول جغرافیایی در ارتفاع 1200 متر از سطح دریا قرار گرفته، دشتهای زیبا و حاصلخیز و کوههای مرتفع و سربلند،آب و هوای متنوع و رنگارنگ را برای استان پدید آورده اند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader