انجمن های دنیای تک محلی برای بحث و گفتگو درباره موضوعاتی چون : مباحث علمی و آموزشی ، جدیدترین مقالات علمی ، تفریح و سرگرمی ، نرم افزار و ... می باشد .