تولید نرم افزار:<br /> امروزه تولید نرم افزار جزو یکی از تولید های شرکت های رایانه ای محسوب می شود.این محصول ها می توان شامل نرم افزار های حسابداری ، آموزشی ، انبارداری ، نرم آفزار های سفارش مشتری و .... می باشد که کمک شایان ذکری به مصرف کنندگان می نماید.همچنین تولید نرم افزار یک صنعت محسوب می شود که نیاز مند نیروی کار متخصص و توانمند می باشد.<br /> ایجاد کافی نت: <br /> با کاربردی شدن اینترنت نیاز آن بیش از پیش احساس می شود . از این رو راه اندازی کافی نت ها باعث سوق دادن استفاده بیشتر از اینترنت می شود.همچنین با تجهیز کافی نت ها به سیستم کنفرانس ویدئویی می توان این قابلیت را در کافی نت ها ایجاد نمود.<br /> <br /> مونتاژ و فروش کامپیوتر :<br /> نیاز به کامپیوتر امروزه بیش از قبل احساس می شود . از این رو ما بنا داریم با استفاده از نیرو های متخصص در امر فروش این امکان را برای تمامی افراد جامعه ممکن سازیم.<br /> <br /> نصب شبکه های ISP و ICP و پشتیبانی خدمات آن:<br /> با افزایش استفاده اینترنت طبعا شرکت هایی که خدمات اینترنتی ارائه می دهند نیاز مند پشتیبانی می باشند. همچنین در این طرح ایجاد این شرکت ها هم پپیش بینی می شود. اجرای چنین طرح هایی نیازمند نیرو های متخصص می باشد و پیشرفت در این زمینه باعث با لا رفتن سطح علمی متخصصین شبکه کشور خواهد شد.همچنین با رویکرد دولت نیاز با ICP بیش از پیش احساس می شود.<br /> <br /> اوتوماسیون اداری :<br /> امروزه برای کاهش نامه نگاری ادارات و سازمان ها را هکار های گوناگونی پیشنهاد شده است که اتوماسیون اداری یکی از مهمترین این طرح ها می باشد . در این روش میزان مکاتبات اداری در قالب نرم افزار های رایانه ای انجام می شود که باعث تسریع سرعت کار کار مندان و همچنین ارباب رجوع ها می شود. لزوم اجرای این طرح با گذشت زمان بیشتر از گذشته احساس می شود .