> اداره کل زندانهای استان مرکزی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.markaziprisons.ir/
عنوان انگليسى markaziprisons
عنوان فارسى اداره کل زندانهای استان مرکزی
توضيحات استان مرکزی در مرکز ایران بین ٢٣ درجه و ٣٠ دقیقه تا ٣٥ درجه و ٣٥ دقیقه عرض شمالی و ٤٨ درجه و ٥٧ دقیقه تا ٥١ درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویج قرار دارد این استان از شمال به استانهای تهران و قزوین از غرب به استان همدان از جنوب به استانهای لرستان و اصفهان و از شرق به استانهای تهران و قم و اصفهان محدود است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader