> شرکت پالیز اندیشه ساعی (بامسئولیت محدود)
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.pas.co.ir
برنامه نویسی ـ نرم افزار ـ اتوماسیون ـ نرم افزار پزشکی ـ نرم افزار علمی ـ اتوماسیون اداری و مالی ـ اتوماسیون مطب پزشکان ـ اتوماسیون رادیولوژی ـ نرم افزار مطب پزشکان ـ نرم افزار رادیولوژی ـ نرم افزار داروخانه ـ نرم افزار بیمارستان ها ـ نرم افزار کلینیک ها ـ نرم افزار پلی کلنیک ها ـ نرم افزار درمانگاه ها ـ نرم افزار تشخیص توده های سرطانی ـکارتهای اعتباری ـ علوم تحقیقاتی ـ کتاب های الکترونیکی ـ سررسید دیجیتالی ـ تقویم دیجیتالی ـ نرم افزار بازنشستگی ـ تصویربرداری پیشرفته برای تشخیص توده های سرطانی ـ بازرگانی ـصادرات و واردات کالا ـ صادرات نرم افزار ـ مشاوره در امور انفورماتیک ـ مشاوره در امور بازرگانی ـ تولید نرم افزار های گوناگون ـ کارت اعتباری باشگاه های ورزشی ـ کارت اعتباری کتابخانه ها ـ کارت اعتباری رستوران های دولتی و خصوصی ـ خدمات نرم افزاری کامپیوتر ـ
عنوان انگليسى Paliz Andisheh Saie Co. ltd.
عنوان فارسى شرکت پالیز اندیشه ساعی (بامسئولیت محدود)
توضيحات شرکت پالیز اندِشه ساعی( با مسیولیت محدود) در سال 1383 تاسیس گردِده واز اعضاء اتاق بازرگانی تهران و عضو اتحادیه صادرکننده گان نرم افزار ایران بوده ودر حوزه های انفورماتیک و بازرگانی فعالیت دارد.
قسمتی از فعالیت ها و محصولات این شرکت به شرح ذیل می باشد:
الف ) امور انفورماتیک :
- برنامه نویسی
-تولید نرم افزار های پزشکی - علمی – معمولی .
- تولید کتاب های الکترونیکی (E.Book)
-تولید نرم افزار تصویر برداری پزشکی
-اتوماسیون
محصولات نرم افزاری:
نرم افزار جامع داروخانه – نرم افزار جامع مطب پزشکان – نرم افزار جامع درمانگاه – نرم افزار جامع بیمارستان – نرم افزار جامع رادیولوژی – نرم افزار جامع کلنیک و ...
کتاب الکترونیکی تصویربرداری پیشرفته پزشکی
کنترل اعتبار اعضاء قابل استفاده در رستوران ها – تردد کارکنان – کتابخانه ها – پارکینگ ها –باشگاه ها و ...
نرم افزار تشخیص توده های سرطانی (ماموگرافی).
سررسید دیجیتالی
ب)امور بازرگانی:
- صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز
-صادرات و واردات کلیه نرم افزار ها
- امور بانکی
-ایجاد نمایشگاه های داخلی و خارجی
-سایر خدمات بازرگانی
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader