بزرگترین پایگاه آموزش امداد و نجات بسیجیان کشور دارای بخشهای آموزش امداد و کمک های اولیه ـ تالار گفتمان ـ دفاع اتمی ـ احکام شرعی امدادی ـ آشنایی با آتش و اطفاء حریق ـ جهت یابی ـ کار با قطب نما و جی پی اس ـ دارو شناسی ـ قرص های روانگردان ـ بیماریها ـ شهدای امدادگر و .....