> علم فیزیک و ستاره‌شناسی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.physlink.com
عنوان فارسى علم فیزیک و ستاره‌شناسی
توضيحات این سایت شما را با علم فیزیک و ستاره‌شناسی آشنا کرده و از طریق آن می‌توانید به برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی در زمینه‌ی فیزیک دسترسی داشته باشید. مؤسس این سایت شخصی به نام AntonSkorucak می‌باشد. هدف این شخص ارتقاء بخشیدن اطلاعات مردم در زمینه‌ی فیزیک ، از طریق اینترنت می‌باشد. توسط این سایت می‌توانید مشکلات و پرسش‌های خود را در زمینه‌ی فیزیک برطرف نمایید. این سایت شما را به مراکز فیزیک دانشگاه‌های مختلف متصل می‌سازد.شما می‌توانید عضو این مراکز شوید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader