شهرستان بافت در پناه کوههای شاه لاله زار و سیاه کوه مستقر – کوهستانی و یکی از نقاط خوش آب و هوای استان کرمان مسحصوب می شود .