> سیاره‌ی مشتری و خصوصیات
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.projectpluto.com
عنوان فارسى سیاره‌ی مشتری و خصوصیات
توضيحات این سایت شما را با سیاره‌ی مشتری و خصوصیات آن آشنا کرده‌ و با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی ماه‌ها و ماهواره‌هایی که حول این سیاره گردش می‌کنند به دست آورید. این سایت درباره‌ی هاله‌های ابر اطراف سیاره‌ی زحل اطلاعاتی در اختیار شما قرار‌می‌دهد. شما در این سایت با نرم‌افزارهای مفید در این زمینه آشنا شده و علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعاتی را درباره‌ی لکه‌های قرمز رنگ سیاره‌ی مشتری به دست آورند. این سایت نرم‌افزارهای مفیدی‌ را در این زمینه در اختیار شما قرار می‌دهد. هم‌چنین شما می‌توانید از ابزارها و آلات محاسباتی این مرکز به صورت Online استفاده نمایید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader