شرکت شبیه پردازان با داشتن تیم متخصص و توانمند خود، خدمات مشاوره را در حوزه های زیر ارائه می دهد:<br /> <br /> - مشاوره و انجام پروژه های شبیه سازی در حوزه های صنعتی و خدماتی.<br /> - مشاوره و انجام پروژه های بهینه سازی و بهبود فرآیند در حوزه های صنعتی و خدماتی.<br /> - آموزش مبانی شبیه سازی و نرم افزارهای شبیه سازی.