> مرکز تحقیقاتی در زمینه‌ی فیزیک و نجوم
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.phys.tcu.edu
عنوان فارسى مرکز تحقیقاتی در زمینه‌ی فیزیک و نجوم
توضيحات این سایت مربوط به یک مرکز تحقیقاتی در زمینه‌ی فیزیک و نجوم می‌باشد. این مرکز یک منبع اطلاعاتی مناسب برای دانش‌آموزان ، دانشجویان ،معلمین ، اساتید و سایر افراد علاقه‌مند محسوب می‌گردد. در این مرکز با بنیان‌های اصلی فیزیک آشنا شده و می‌توانید از تکنیک‌های مختلفی برای حل مسائل فیزیک استفاده نمایید. این سایت برنامه‌های آموزشی بهاره و پاییزه‌ی این مرکز را به شما معرفی می‌کند. شما می‌توانید از سایر برنامه‌های علمی و تحقیقاتی این مرکز اطلاعاتی به دست آورید و با مطالب آموزشی این مرکز آشنا شوید. در این سایت برنامه‌ی سمینارهای مختلف این مرکز قابل مشاهده می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader