آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.chemistmag.com
عنوان انگليسى chemistmag
عنوان فارسى مجله شیمیدان
توضيحات اولین وب سایت تخصصی شیمی
ارائه روش کار آزمایشهایی بسیار زیبا و مفید در کلیه گرایشها در بخش آزمایشگاه شیمی
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader