آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.niopdc.org
اطلاعیه‌های سهمیه‌بندی سوخت
ثبت نام برای منابع جدید عرضه سوخت
تقاضای سهمیه جدید سوخت
پاسخ به پرسش‌های متداول مردم در رابطه با کارت سوخت و میزان سهمیه
پیشنهادات وانتقادات
عنوان انگليسى naft
عنوان فارسى شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader