شرکت سهامی بیمه آسیا در تیر ماه سال 1338 به منظور انجام انواع معاملات بیمه‌ای و عملیات بازرگانی تآسیس شد. این شرکت در همان تاریخ ذیل شماره 6795 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری، مصوب سال 1358 شرکت سهامی بیمه آسیا از تاریخ 4/4/1358 ملی اعلام شد. <br /> در اویل سال 1360 به دلیل عدم اجازه فعالیت به برخی از شرکت‌های بیمه، ساختار و فعالیت‌های شرکت سهامی بیمه آسیا ابعادی تازه یافت. به استناد ماده دوم قانون اداره امور شرکتهی بیمه مصوب 13/9/1367 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه این شرکت در جلسه مورخ 15/9/1368 به تصویب هیآت وزیران وقت رسید. این اساسنامه موجب شد تا تسهیلات مطلوبی برای کلیه فعالیت های شرکت فراهم شود. بر اساس مصوبه جدید، موضوع فعالیت شرکت بیمه آسیا عبارت است از:<br /> ۱. انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اشیاء، مسئولیت و اشخاص<br /> ۲. قبول بیمه های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی <br /> ۳. واگذاری بیمه های اتکیای از مؤسسات بیمه داخلی و خارجی .<br /> همچنین شرکت سهامی بیمه آسیا به منظور توسعه فعالیتهی خود در سراسر کشور و تآمین نیازهای بیمه‌ای هم میهنان عزیز، مبادرت به تشکیل سرپرست‌های یازده گانه نموده است که هر یک از آنها نیز چند شعبه را تحت پوشش دارد.<br /> در حال حاضر 10 سرپرستی، حدود 90 شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر 1000 نمایندگی حقیقی و حقوقی در بیش از 275 شهر کشور، شبکه فعالیت شرکت بیمه آسیا را تشکیل میدهند