به همت و تلاش جمعی ازدانشگاهیان بیرجند با حداقل امکانات در یک آپارتمان سه اتاقه متعلق به بنیاد جانبازان تاسیس گردید و اکنون پس از 21 سال با داشتن امکانات زیر بنایی از موفق ترین مراکز آموزشی شرق کشور و مأمن هزاران جوان مشتاق تحصیلات عالی است .