به وبلاگ دهیاری دستگرد خوش آمدید.<br /> آقای مهندس مرتضوی استاندار محترم خراسان جنوبی نیز گفتند به دلیل پراکندگی و بعد مسافت خدمترسانی در استان بسیار هزینه بر است و برای آبرسانی به روستاهای تحت پوشش مجتمع به ازاء هر خانوار 5/1 تا 2 میلیون تومان هزینه شده است.