بر اساس گزارش سالانه هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل که امروز در وین منتشر شد، کشت غیرقانونی تریاک در افغانستان در سال 2007 معادل 17 درصد افزایش داشته است.