بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نهادی است انقلابی که بر اساس فرمان 21 فروردین ماه 1358 رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به منظور تامین مسکن محرومان به ویژه روستائیان در چارچوب سیاستها و برنامه های دولت تشکیل گردیده است.