استان اردبیل درشمال غربی فلات ایران و با وسعتی نزدیک...