> پست استان یزد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.yazd.post.ir/
عنوان انگليسى yazd.post
عنوان فارسى پست استان یزد
توضيحات هدف و رسالت پست این شبکه گسترده ارتباطی آن است که با سرعت، و نظم و ایمنی هر چه بیشتر اقدام به قبول و جمع آوری و حمل ونقل و توزیع مراسلات و اوراق بهادار و نقدینگی مردم نماید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader