استان کهگیلویه و بویر احمد از نظر کانسارهای فلزی فقیر است.پی گردهای اولیه منابع بالقوه معدنی در استان نشانگر وجود دولومیت،خاک نسوز،فسفات،سولفات استرنسیم،سنگهای ساختمانی و نما و مواد اولیه سیمان در استان است.