> موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کهگیلویه و بویراحمد
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.isiri-yasuj.ir/
عنوان انگليسى isiri-yasuj
عنوان فارسى موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کهگیلویه و بویراحمد
توضيحات استان کهگیلویه و بویر احمد از نظر کانسارهای فلزی فقیر است.پی گردهای اولیه منابع بالقوه معدنی در استان نشانگر وجود دولومیت،خاک نسوز،فسفات،سولفات استرنسیم،سنگهای ساختمانی و نما و مواد اولیه سیمان در استان است.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader