> تحقیقات صنعتی استان آذربایجان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.isiri-tabriz.ir/
عنوان انگليسى isiri-tabriz
عنوان فارسى تحقیقات صنعتی استان آذربایجان
توضيحات تاسیس اداره استاندارد تبریز در سال 42-1341 را اولین قدم در راه استاندارد نمودن کالاهای صادراتی در آذربایجان می توان قلمداد کرد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader