> علم ستاره‌شناسی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://maxim.gsfc.nasa.gov
عنوان فارسى علم ستاره‌شناسی
توضيحات علم ستاره‌شناسی به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید با استفاده از تجهیزات نجومی و تلسکوپ ، اجرام آسمانی را به‌راحتی مشاهده کنید. این سایت تصاویری در کهکشان‌های مختلف را به شما نشان می‌دهد و شکل شبیه‌سازی شده‌ی آنها را در اختیار شما می‌گذارد. مرکز تحقیقاتی MAXIM فعالیت‌هایی را در زمینه‌ی سیاه‌چاله‌ها انجام داده است. با مراجعه به این سایت می‌توانید با سایر فعالیت‌های انجام شده توسط این مرکز آشنا شوید. این سایت اخبار جدیدی در زمینه‌ی ستاره‌شناسی را در اختیار شما قرار می‌دهد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader