> شرکت توزیع برق استان کردستان
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.kurdelectric.ir/
عنوان انگليسى kurdelectric
عنوان فارسى شرکت توزیع برق استان کردستان
توضيحات در جهت اجرای سیاست های وزارت نیرو درتشکیل شرکتهای توزیع شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از مهرماه 1371 زیر نظر برق منطقه ای غرب فعالیت می نماید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader