شرکت توانیر واحدهای تجاری را به صرفه‌جویی در مصرف برق فراخواند.