> ستاره‌ی دنباله‌دار Shoemaker-levy
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.jpl.nasa.gov
عنوان فارسى ستاره‌ی دنباله‌دار Shoemaker-levy
توضيحات از طریق این سایت با ستاره‌ی دنباله‌دار Shoemaker-levy آشنا می‌شوید. این ستاره در هفته‌ی سوم ماه جولای سال ۱۹۹۴ با سیاره‌ی مشتری برخورد کرده و انرژی زیادی را در اتمسفر مشتری ایجاد نمود. این سایت اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار شما قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید تصاویر مربوط به این تصادم را مشاهده کرده و با ویژگی‌های آن آشنا شوید. در اینجا با رصدخانه‌های بزرگ دنیا و فعالیت‌های تحقیقاتی آنها آشنا می‌شوید و می‌توانید به لینک‌های جالبی در این زمینه متصل شوید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader