کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد در هفتم تیرماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه خورشیدی برابر با پانزدهم شعبان المعظم یک هزار و چهارصد قمری همزمان با خجسته میلاد مسعود حضرت قائم، حجه بن الحسن العسکری آغاز به کار کرد تا یادبودی برای دوران باشکوه و پر فیض حسینیه و اجر و ثوابی همیشگی بنیان گذاران آن به ویژه دکتر علی شریعتی و خانه امیدی برای نسل جوان کشور باشد. این کتابخانه دارای نه بخش است که عبارتند از بخش های پذیرش، امانت، کودکان و نوجوانان، مرجع، نشریات، اینترنت، نابینایان، بخش فنی و مجموعه سازی؛ بدیهی است که برای استفاده از آن باید عضو کتابخانه بود. حق عضویت به سه صورت موقت ماهانه (برای هر ماه 1000 تومان) و شش ماهه (پنج هزار تومان ) و یک ساله (10 هزار تومان) است. تعداد اعضا در حال حاضر 31 هزار نفر بوده که 12 هزار نفر از آنها عضو فعالند.