> سیستم مولد تور مجازی پیرامید
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.virtualtourengine.com/
عنوان انگليسى virtualtourengine
عنوان فارسى سیستم مولد تور مجازی پیرامید
توضيحات تور مجازی به مجموعه ای از تصاویر , فایل های ویدئویی , تصاویر پانوراما (تصویری که از یک نقطه تمام یا بخشی از افق را پوشش می دهد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader