خرید اینترنتی بلیط اتوبوس<br /> نظام حمل ونقل جاده کشور با وجود اینکه بیش از هفتاد درصد مسافرتها از این طریق انجام می شود.